Skip to content
Liever persoonlijk contact? Bel 035 205 5055

Privacy Verklaring

2019 - De Zorgsteen B.V.

 

Bij De Zorgsteen respecteren wij uw privacy. Toch hebben we vaak (persoonlijke) gegevens van u nodig voor bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen, het plannen van een kennismakingsgesprek of wanneer u gebruik wilt maken van onze hulpverlening. Graag lichten wij in deze verklaring toe welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens beschermen, verwerken en opslaan. Wij behandelen uw (persoons)gegevens altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1  WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U EN WAT DOEN WIJ HIERMEE?

Om onze website en hulpverlening aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met de term "persoonsgegeven" bedoelen we alle informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. De Zorgsteen hanteert deze definitie van het begrip, conform de Relevante Wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1.1  Voor gebruikers van onze website

Maakt u enkel gebruik van onze website zonder uw gegevens achter te laten voor bijvoorbeeld een intakegesprek of sollicitatiegesprek? Dan verwerken wij de volgende gegevens van u :

 • welke browser u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt
 • De Internet Service Provider (ISP) waarmee u internettoegang hebt;

 

1.1.1  Verzamelde gegevens via Social Media toepassingen

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram. Social media verzamelen via de code van deze knoppen vaak al informatie voordat u op een knop drukt. De Zorgsteen heeft hier helaas geen invloed op. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Social media platformen om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via cookies worden verzameld.

Wanneer u de social media functies op onze website gebruikt, kan het zijn dat een onze leveranciers (volgens haar beleid) informatie over u verwerkt. Denk aan gegevens zoals uw naam, geslacht, vrienden op het platform en andere informatie die u publiekelijk beschikbaar heeft gemaakt.

Tip: Wilt u dit uitschakelen? Wijzig dan de privacy-instellingen van uw social media-account. Wanneer u op een website terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de leverancier van uw social media-account. De Zorgsteen heeft helaas geen zeggenschap over of invloed op deze gegevensuitwisseling.

 

1.1.2  Het invullen van ons contactformulier

Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website door het invullen van ons contactformulier, verwerken wij de volgende gegevens van u :

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • eventuele aanvullende informatie vermeld in uw bericht.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact en het zo goed mogelijk behandelen van uw vraag/opmerking.

 

1.1.3  Aanmelden voor een intakegesprek

Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website voor bijvoorbeeld vragen over uw zorgtraject of het inplannen van een intakegesprek, verwerken wij de volgende gegevens van u :

 • uw naam;
 • uw geslacht;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • eventuele aangeleverde documentatie met aanvullende informatie zoals een medisch dossier.

 

1.1.4  Solliciteren bij De Zorgsteen

Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website voor bijvoorbeeld vragen over onze vacatures of het inplannen van een sollicitatiegesprek, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • eventuele aangeleverde documentatie (zoals uw CV, motivatie, pasfoto en overige aanvullende informatie)

De Zorgsteen gebruikt de persoonlijke gegevens die u invult op ons sollicitatieformulier uitsluitend om uw sollicitatie te behandelen. Uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld aan derden. Wij bewaren uw gegevens maximaal tot zes maanden na afhandeling van uw sollicitatie.

1.2  VOOR CLIËNTEN VAN DE ZORGSTEEN

Het moment dat u zich aanmeldt voor een intakegesprek, beginnen we al met het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder het verwerken van persoonsgegevens valt het opslaan, wijzigen, verwijderen, en verstrekken van deze gegevens aan uw zorgverleners. Wanneer u gebruik gaat maken van onze hulpverlening gaan we ook uw medische gegevens verwerken in uw Cliëntdossier.

 

1.2.1  Waarom heeft De Zorgsteen deze gegevens van mij nodig?

Om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, hebben we (persoons)gegevens van u nodig. Naast eventuele medische gegevens hebben we ook algemene (persoons)gegevens nodig, denk hierbij aan uw naam, BSN, geboortedatum en adres. Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren voor relevante instanties als het CAK, de SVB of uw zorgverzekeraar. Naast deze persoonsgegevens houden wij rapportage bij om te monitoren hoe de zorg verloopt en hoe het met u gaat door de tijd. Dit is wettelijk vereist, maar ook nodig om ervoor te zorgen u de juiste zorg krijgt wanneer u deze nodig heeft. De Zorgsteen zal nooit meer gegevens van u verwerken dan we nodig hebben om u de beste zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens tot een jaar na het eind van uw zorgtraject.

 

1.2.2  Wettelijke geheimhoudingsplicht

Alle onze hulpverleners en medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens nooit met derden delen. Indien wij het toch van belang achten, uw gegevens met anderen te delen, vragen wij daarvoor uiteraard uw toestemming. Enkel in noodsituaties en spoedgevallen kan het voorkomen dat er een ander besluit wordt genomen om de veiligheid van onze cliënten en/of medewerkers te kunnen waarborgen.

 

1.2.3  Wetenschappelijk onderzoek

In veel gevallen kunnen uw gegevens gebruikt worden voor belangrijk onderzoek. Wanneer wij gevraagd worden om deelnemers voor een onderzoek, informeren wij u over het doel van het onderzoek en over de risico’s van medewerking daaraan. Enkel wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming geeft, mogen en zullen wij u bij het wetenschappelijke onderzoek betrekken.

COOKIEBELEID

Indien u (verder) gebruik maakt van onze website gaan wij er van uit dat u daarmee toestaat dat onze cookies, afhankelijk van uw instellingen, op uw apparaat geplaatst mogen worden.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat door uw browser op uw computer of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Zo kan onze website u en uw instellingen herkennen.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat onze website sneller is en u onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Ook kunnen voorkeuren en instellingen worden opgeslagen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in onze Cookie Verklaring.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

De Zorgsteen kan haar beleid met betrekking tot de privacy te allen tijde aanpassen. Als wij aan dit beleid grote wijzigingen aanbrengen zullen wij dit, middels een notificatie op onze website, vermelden voorzien van een link naar de nieuwe Privacy Verklaring. Bovendien informeren wij cliënten, medewerkers en sollicitanten van wie wij (persoons)gegevens verwerken altijd bij wijzigingen in ons beleid via de bij ons bekende contactgegevens.

 

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, corrigeren of laten verwijderen tenzij dit ons wettelijk niet is toegestaan. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@zorgsteen.nl