Skip to content
Liever persoonlijk contact? Bel 035 205 5055

Wij zijn de Zorgsteen

Maak kennis met ons bestuur

Alexander Rongen | Directeur

Eerder heb ik in loondienst in de thuiszorg gewerkt bij een bedrijf in Amsterdam waar de cliënt centraal staat. Hier heb ik geleerd hoe hulp bij het huishouden echt kan bijdragen aan het leven van een cliënt. Ik heb ook zelf gezien en meegemaakt hoe medewerkers in dienst van deze missie helemaal op kunnen branden.

Wij willen een nieuw concept uitrollen waarbij het management de pijn van de hulpverlener overneemt. Wij geloven namelijk dat een hulpverlener op vakantie moet kunnen gaan zonder te hoeven stressen hoe hij of zij vervanging gaat regelen. Op deze manier blijven hulpverleners langer in dienst van onze visie, en kunnen we het leven van meer mensen verrijken met de hulp van onze hulpverleners.

Raad van Toezicht

Bij de Zorgsteen draait het allemaal om de zorg die wij leveren aan de genen in onze samenleving die dit niet meer zelf kunnen regelen. Het is voor mij dan ook erg belangrijk dat wij ons steentje bijdragen en samen het maatschappelijke probleem van het tekort aan (kwalitatief goede) thuiszorg kunnen oplossen. Dit kan het beste door thuiszorg aan te bieden waarbij er naast de aangeboden zorg ook voldoende contact is met de mensen. Bovendien moet er ook een eerlijke prijs worden betaald aan de werknemers die zich inzetten voor de Zorgsteen.

Zodoende kan er worden vastgehouden aan 2 belangrijke pijlers voor mij:

1. Kwalitatief goede zorg leveren, waarbij het contact met de mensen geen ondergeschoven kindje mag zijn

2. Een eerlijke vergoeding voor de werknemers die zich hier voor inzetten

- Joshua Stam (Voorzitter RvC)

Het belangrijkste van de zorg is dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. Door de zorg kunnen mensen schoon thuis leven en verzorgd naar buiten. Wij gaan ons best doen zodat mensen met een glimlach naar buiten kunnen. Met het nakomen van afspraken, handelen naar fatsoensnormen en een ontzorgende organisatie zorgen wij ervoor dat onze cliënten altijd de prioriteit zijn van onze hulpverleners.

Als lid van de raad van commissarissen zal ik mijn vaardigheden gebruiken om ervoor te zorgen dat de belangen van de stakeholders (client, overheid en aandeelhouder) door het bestuur worden gerespecteerd zodat onze cliënten de zorg krijgen die zij verdienen.

- Ronan Gazenbeek (RvC)

Zorg vraagt om hoog niveau van persoonlijke kennis. Ieder persoon heeft baat bij een eigen omgang met de zorg. Ik vind het belangrijk dat de cliënt te allen tijde persoonlijke voorkeuren kan uitspreken en dat deze nageleefd worden.

Het is belangrijk voor een zorgbedrijf als de Zorgsteen dat werknemers in optimale omstandigheden kunnen werken. Dit ondersteunt de mogelijkheid om er voor de cliënt te zijn met al hun aandacht. Zo krijgt de client ook de optie te bieden om een hechte band te krijgen met de hulpverlener.

Als lid van de RvC zal ik speciale aandacht schenken aan financiële overwegingen, om de gezondse groei te realiseren in slechte en goede (financiële) tijden. Daarnaast zal ik opstaan voor de belangen van werknemers van de Zorgsteen én mijn mening uiten over het beleid naar de buitenwereld.

- Sebastian Rezelman (RvC)

Bel vandaag nog voor een kennismaking!

Heeft u of een naaste behoefte aan (wekelijkse) huishoudelijke hulp of -begeleiding? Bel ons vandaag nog voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 035 205 5055.